Privacybeleid

Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van kracht.
Wij gaan op zorgvuldige wijze met uw gegevens om. Om dit te verduidelijken hebben we ons privacy-beleid aangepast. Hierin kunt u vinden hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Verzameling van persoonsgegevens
Welke gegevens nodig zijn, is afhankelijk van welke dienst u gebruik wilt maken. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben uw gegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. TentsXL verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Gebruik van persoonsgegevens
TentsXL verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van onze diensten
• Afhandeling van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan
• Het afhandelen van de door u opgegeven storingsmelding
• Het versturen dan de door u aangevraagde bedrijfsinformatie
• Het treffen dan maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie

Door gebruik te maken van onze diensten, verleent u de volgende rechten aan TentsXL
• Het recht om uw persoonlijke informatie te verzamelen
• Het recht om uw persoonlijke informatie te gebruiken
• Het recht om indien nodig uw persoonlijke informatie te delen met externe partijen en logistieke bedrijven die relevant zijn voor uw aanvraag van diensten.

U behoudt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
Het recht om uw persoonlijke informatie te laten wissen:
U heeft te allen tijde het recht om te verzoeken om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt heeft te wissen.

Uw informatie beschermen
Het is van belang om de persoonlijke informatie die we van u ontvangen te beschermen. Hoewel er altijd risico’s verbonden zijn aan het versturen van informatie over het internet, zullen wij er alles aan doen om uw gegevens veilig op te slaan.

Uw informatie verwijderen

Zodra de dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Aan het einde van een dergelijke termijn zullen we uw gegevens vernietigen, zonder u hiervan in kennis te stellen.

U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering hiervan indienen via ons e-mailadres info@tentsxl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Ter bescherming van uw privacy raden wij aan om uw foto en BSN-nummer zwart te maken. TentsXL zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Als u vragen mocht hebben over dit privacybeleid neem dan contact op met TentsXL
tel: 06 51010510
e-mail: info@tentsxl.nl